Ochrana osobních údajů
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Váš nákupný košík je prázdny!

Ochrana osob. údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje príslušná osoba prevádzkovateľovi Jozef Gajdošech - StabilMach, IČO 47356154, 03853 Turany, Obchodná 818/34 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

alternatívne:

 • firma
 • DIČ

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ je nutné spracovať za účelom predaja tovaru. Tieto údaje budú správcema prevádzkovateľom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad využívaním nástrojov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte alebo zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje spoločnosti. Osobné údaje dotknutých osôb sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje dotknutej osoby neodovzdáva predávajúci žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých prepravcov, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Poskytovateľ webhostingu Ing. Dalibor Figura, se sídlem Pod Kostelem 515, 735 53 Dolní Lutyně; IČ: 26204967
Dodávatelia webových systémov a aplikácií.
Externých prepravcovi, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

K tomu  je možné využžiť nástroje, ktoré nájdete vo vašom účte